fbpx

Mevzuatlara Uyumda İlk Adım: Şeffaflık

Avrupa Birliği’nin iklim-nötr kıta olma hedefi sonucu ortaya çıkan Avrupa Yeşil Mutabakatı; enerji, ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda büyük bir dönüşümün temelini oluşturuyor. Yeni mevzuat ve yükümlülüklere hazırlanan firmalardan biriyseniz işinizi çok kolaylaştıracak bir adım var: tedarik zinciri şeffaflığı.

Bugün dünya; iklim krizi, ormansızlaşma, gıda güvenliği, kuraklık, işgücü sömürüsü gibi birçok küresel problemle karşı karşıya. Sorunların büyüklüğü, kısıtlı kaynaklar ve gittikçe daralan zamanımız; bir an evvel temel nedenleri belirleyerek çözüm için birlikte çalışmayı zorunlu kılıyor. Bunun önündeki en büyük engel ise, çevresel & sosyal etkinin tespitini imkânsız hâle getiren uzun ve karmaşık tedarik zincirleri.

Bugün dünya; iklim krizi, ormansızlaşma, gıda güvenliği, kuraklık, işgücü sömürüsü gibi birçok küresel problemle karşı karşıya. Sorunların büyüklüğü, kısıtlı kaynaklar ve gittikçe daralan zamanımız; bir an evvel temel nedenleri belirleyerek çözüm için birlikte çalışmayı zorunlu kılıyor. Bunun önündeki en büyük engel ise, çevresel & sosyal etkinin tespitini imkânsız hâle getiren uzun ve karmaşık tedarik zincirleri.

İster bir telefon, bir elbise veya bir gıda mamulü olsun; bir ürünün üretimi için dünyanın dört bir yanından pek çok girdiyi bir araya getirmek, bunu maliyeti de göz önünde bulundurarak en verimli ve sürdürülebilir şekilde yapmak gerekiyor. Çoğu firma; materyal eldesinden üretime, paketlemeden dağıtıma kadar uzanan operasyonlarının çevresel ve sosyal etkisinin farkında bile değil. Çünkü birçok farklı paydaşın yer aldığı bu süreci yönetmek, özellikle tedarik zinciri uzayıp karmaşıklaştıkça imkânsız hale geliyor. Ancak; Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere, getirilen birçok yeni düzenleme ve yükümlülük, firmaları, tüm operasyonları ve olası etkileri konusunda sorumlu tutuyor. Bu etkileri doğru şekilde belirleyip öngörebilmek için şeffaflığa, herkese fayda sağlayacak en verimli çözüm içinse markaların, üreticilerin, sivil toplumun hatta devletlerin bir arada çalışmasına olanak sağlayacak bir ortama ihtiyaç var. Bu iş birliğine dayalı ve kapsayıcı ortam, Open Supply Hub (OS Hub) platformu tarafından tüm paydaşlara ücretsiz olarak sunuluyor.

MEVZUATLARA UYUM İÇİN İLK ADIM

OS Hub; herkesin ücretsiz olarak erişimine açık bir tedarik zinciri haritalandırma aracı. Dünya çapındaki üretici ve tedarikçilerin lokasyonlarını ve bunların hangi kuruluşlarla bağlantılı olduklarını gösteriyor. Bu verilerin kaynağı; bağlantılı olduğu üretici/tedarikçileri platforma yükleyen markalar, sivil toplum kuruluşları, sektörel organizasyonlar, sertifika kurumları, akademi, diğer üreticiler; yani herhangi bir üretici/tedarikçiyle bağlantısı bulunan her türlü paydaştır.

Birçok firma ve kurum, ilişkili oldukları üretici/tedarikçilerini OS Hub’da paylaşarak hem sürdürülebilirlik yolunda şeffaflık hedeflerini gerçekleştiriyor hem de bunu herkesin erişimine açık bir platformda yaparak ortak faydayı gözetiyor. Ayrıca, verilerini yükledikten sonra, aynı tedarikçilerle ilişkili olan diğer marka ve organizasyonları görerek, yeni iş birliği olanakları sağlıyor. Markalar, üreticiler ve sivil toplum kurumları dahil olmak üzere pek çok paydaş farklı yollarla OS Hub’dan fayda sağlıyor.

YENİ DÜZENLEMELERLE GELEN ŞEFFAFLIK TALEBİ: MARKALAR

Markaların tedarikçilerini kamuyla paylaşması yeni bir uygulama değil. Birçok marka; çevresel & sosyal etkilerini ve bu konudaki çalışmalarını şeffaf bir şekilde paylaşabilmek için, üretici listesini web sitesi veya sürdürülebilirlik raporları vasıtasıyla yayımlıyor. Ancak, dünyadaki marka sayısını düşününce, tek bir markanın tedarikçilerini kendi web sitesinde yayınlaması yeterli değil. Bu değerli verilerin tek bir platformda ve ortak bir formatta toplanması, kamu faydası ve sınırlı kaynakların verimli kullanımı için oldukça önemli. OS Hub bunun için markalara, tedarikçilerini paylaşabildikleri ve bu tedarikçilerle başka hangi firma ve kurumların ilişkili olduklarını görebildikleri bir alan sağlıyor. Böylece markalar,

  • Yeni düzenlemelerle gelen şeffaflık talebine cevap veriyor.
  • Aynı tedarikçilerle bağlantılı diğer firma/kurumlarla iş birliği yaparak çevresel ve sosyal çalışmalarının ve yeni mevzuatlara uyum maliyetlerini azaltıyor.
  • Üretim kriterlerini sağlayan yeni tedarikçiler buluyor.
  • OS Hub mini harita özelliğini kullanarak tedarikçi haritalarını kendi web sitesinde de paylaşıyor.

SÜRDÜRÜLEBiLiRLiK ÇALIŞMALARIYLA ÖNE ÇIKMAK: ÜRETİCİLER

OS Hub, bir harita aracı olmanın ötesinde, üreticilerin sertifikalarını, ürün ve proses türlerini, çalışan sayısını, faaliyet gösterdiği sektörleri paylaşabildiği bir açık veri platformudur. İşletmeler, sistemdeki profilleri üzerinde sahiplik talebinde bulunabilir ve herkesin ulaşabilmesi için profillerine ekstra bilgiler ekleyebilir. Bunu yaptıklarında profillerinin yanında, bir onay damgası yer alır ve profildeki bilgilerin doğruluğunu garanti edilmiş olur. Böylece üreticiler:

  • OS Hub’da otomatik olarak oluşturulmuş profillerinin kontrolünü ele alıyor ve ekstra bilgiler ekleyerek, olası müşterileriyle eksiksiz bir iletişim sağlıyor.
  • Sektörden birçok farklı paydaşın kullandığı OS Hub’da görünürlük sağlayarak, yeni marka ve kurumlarla iş birliği fırsatı yakalıyor.
  • Eğer bir grup şirketi ise, kendisine bağlı diğer üretici şirketleri sisteme yükleyerek, müşterilerini farklı üretim lokasyonları hakkında bilgilendiriyor.

DOĞRU PAYDAŞA DOĞRU ZAMANDA ERİŞİM: SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İster çevresel ister sosyal bir sorun üzerinde çalışsın, tüm sivil toplum kuruluşları kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için iş birliğine ihtiyaç duyar. OS Hub, sivil toplum kuruluşlarına, problemlerin ana sebebini anlama ve doğru paydaşı tespit etme konusunda fayda sağlıyor.

WWF’in su yönetim ekibi, hazır giyim sektörünün, suyu ve biyo-çeşitliliği nasıl etkilediği üzerine çalışırken OS Hub veri tabanından faydalandı. Dünyanın sulak alanlarının bir haritası ile OS Hub’daki tekstil işletmeleri haritası eşleştirildi ve aralarında tutarlı bir örtüşme gözlendi. Söz konusu bu bilgiler, WWF’in sulak alanları geliştirmek için doğru partnerleri bulmasına ve restorasyon bölgelerini belirlemesine zemin hazırladı.

Mülteci Destek Merkezi’nin bir projesi olan İşçi Destek Merkezi, tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere her sektörden işçileri desteklemeyi amaçlayan bir şikâyet mekanizması. İşçi Destek Merkezi’nin, gelen şikayetlerin üretici/marka bağlantılarını doğrulamak için kullandığı araçlardan biri de OS Hub platformu. Doğrulama sonrası merkez, ilgili markalarla iş birliği sağlayarak çözüm üretmeyi ve gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını hedefliyor.

İster üretici ister marka ister bir sivil toplum kuruluşu olun, opensupplyhub.org’da ücretsiz olarak arama yapabiliyor ve tedarikçiler platforma yüklenebiliyor. Platformun Türkçe kullanımı ile ilgili kaynaklar için info.opensupplyhub.org/turkey web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

OS Hub, Türkiye/Suriye depreminin tedarik zincirlerine olan etkisini anlamak için bölgedeki üretici ve tedarikçileri kapsayan bir harita oluşturdu ve bunu herkesin kullanımına açtı. Harita, bölgedeki tüm üreticileri göstermese de bu alanda yer alan 13 binin üzerindeki üretici bilgisini içeriyordu. Böylece firmalar, depremden etkilenen üreticilerini kolaylıkla tespit etti ve gerekli yardım için çalışmalara başladı.


Open Supply Hub Paydaş İletişim Müdürü, Yeşil Yama Kurucusu, Fashion…
Total
0
Paylaşım
Benzer İçerikler
Oku

Gemiler, Petrol Sonrasına Ne Kadar Hazır?

Küresel ticaretin yüzde 85’ini taşıyan gemilerin yüzde 99’u hâlâ petrolle çalışıyor ve petrolün tamamen yerini alacak alternatif bir yakıt yok gibi görünüyor. Mevcut petrol rezervleri de 50 yıl içinde tükenecek, peki ya sonrası?
Oku

Oysa Herkes Evinin Önünü Süpürmüştü…

Ülkelerin karbon salımlarında önemli bir düşüş yaşanmasına rağmen, toplamda dünya karbon salımı azalmıyor, hatta daha da yükseliyor. Atasözünde olduğu gibi, “Herkes kendi evinin önünü süpürdü.” ancak ortalık daha da karıştı.