fbpx

Sürdürülebilirlik için Yerelde Neler Yapılıyor?

81 ili ve 30 büyükşehir belediyesi bulunan Türkiye’nin yerel yönetimleri, sürdürülebilirlik için sorumluluk alıyor mu? Yerel yönetimlerin, iklim eylem planlarını oluştururken izlemeleri gereken adımlar neler?

Türkiye 31 Mart’ta yeniden sandık başına giderek büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve il meclisi üyelerini oylayarak önümüzdeki beş yıl için yerel yönetimlerini seçecek. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (SKA) 11’inci maddesi, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar”, yerel yönetimlerin üzerinde kafa yorması gereken en mühim amaç. Bugün 3,5 milyar insanın şehirlerde yaşadığını -ki bu sayı her geçen gün artıyor- düşünecek olursak insanlığın karşı karşıya olduğu yoksulluk, iklim değişikliği, sağlık hizmetleri, eğitim gibi büyük sorunlara şehirlerde çare bulunması gerekiyor. Sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları oluşturmak, elbette yerel yönetimlerin tek başına başarabileceği bir mesele değil; devlet bütçesiyle desteklenen yerel yönetimlerin başarıya ulaşma şansı çok daha fazla. Ancak sürdürülebilir şehirler kurmak için hem belediyelerin hem vatandaşların atabileceği bazı adımlar var. Vatandaşa düşen görev, kendisine sürdürülebilir bir yol sunan, ortak refahın üretildiği ve sosyal istikrarın çevreye zarar vermeden sağlandığı yönetimleri seçerek bu yönetimlerde aktif rol almak. Belediyelere düşen ise güvenli ve erişilebilir konutlar inşa etmek; sürdürülebilir ve erişilebilir ulaşım sistemleri kurmak; kapsayıcı bir kentleşme yaratmak; kültürel ve doğal dünya mirasını korumak; afetlerin olumsuz etkilerini azaltmak; şehirlerin çevresel etkilerini en aza indirmek; güvenli, kapsayıcı, yeşil ve kamusal alanlara erişimi sağlamak; güçlü bölgesel kalkınma planlamak ve afet risk azaltımına yönelik politikalar uygulamak şeklinde sıralanabilir.

Yazının tamamına Sürdürülebilir Üretim dergisinin 14. sayısından (Ocak-Şubat 2024) ulaşabilirsiniz.

Total
0
Paylaşım
Benzer İçerikler
Oku

Ormanları Tüketmeden Üretmek Mümkün mü?

Doğanın akciğerleri, insanlığın yarınlara mirası… Ormanlar iklim değişikliğinin yarattığı olumsuzlukların en etkili savunucusu konumunda. Fakat günümüzde birçok sektör ormanları ham madde olarak kullanmaya ve hızla tüketmeye devam ediyor. Söz konusu sektörler, tüketmeden üretmek noktasında daha sürdürülebilir çözümler arıyor.
Oku

Sürdürülebilir Moda Mümkün Mü?

Abraham Maslow’un “ihtiyaçlar hiyerarşisi”ne göre giyinme, insanın dış faktör kaynaklı tehlikelerden korunması açısından ikinci sırada. Fakat günümüzde moda dünyasındaki aşırı tüketim, önem sırasının değiştiğini gözler önüne seriyor. Üstelik endüstrinin üretim aşamasında çevreye verdiği zarar, alarm veriyor.